Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Survey

 

v/ videnskabelig medarbejder Inge Henningsen

Exbus indeholder kvantitativt beskrivende forskning, der ser på udbredelsen af mobning og studerer sammenhænge på tværs af de mange empiriske projekter. 

I projektet undersøges sammmenhænge mellem mobning, barndomserfaringer og senere livskvalitet på baggrund af repræsentative datamaterialer.  

Projektet omfatter videre en skoleklassebaseret surveyundersøgelse, der har til formål at indkredse gruppebaserede betingelser for mobning. På grundlag af spørgeskemaundersøgelser planlægges en analyse af relationer mellem ansigt-til-ansigt-mobning og "cyberbullying", altså mobning via SMS og internet.

I takt med udviklingen i projektet vil vi afsøge behov for udvikling af nye kategorier og synsvinkler i surveyundersøgelser og statistiske analyser. Der tilstræbes derfor en løbende dialog mellem kvalitative og kvantitative delundersøgelser.