Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online mobning

 

Digital mobning

v/ lektor Jette Kofoed

Hvordan blander mobiltelefoner og chat sig i mobbepraksisser blandt børn i skolen? Hvordan produceres, vedligeholdes og forandres mobning blandt børn, når non-humane aktører som sms'er, messenger og chat bliver delagtige? Hvilke subjektpositioner bliver mulige og hvilke bliver særligt besværlige? Med teknologien ved hånden er en skoleelev ikke bare en skoleelev, men en ny type aktør, nemlig en elev med en teknologi. Hvad gør digitale medier ved, hvordan der mobbes, og hvordan der kan mobbes? Hvordan kan dette felt begribes?

Med begreber hentet fra poststrukturalistisk teori og med retooling af Deleuze-begreber undersøger projektet især, hvordan positioner forskydes blandt hinanden og hvordan (u)attraktive positioner transporteres i kontekster præget af mobning. Desuden er der i dette delprojekt fokus på relationen mellem det virtuelle og det reelle, som det genkendes af de involverede parter.

I projektet anvendes en række kvalitative metoder. De datatyper der arbejdes med er observationsmateriale, stile, skriftlige dokumenter, tegninger, interview etc. Materialet er produceret blandt etnisk danske og etniske minoritetsbørn i danske skoler, i alderen 10-16 år.