Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om projektet

Om eXbus-projektet

eXbus er et forskningsprojekt med fokus på mobning i skolen. Vi forsker i, hvordan mobning opstår, hvordan mobning vedligeholdes og måske ophører igen. Mange tænker, at mobning udspringer af personlighedsforskelle mellem børn. Vores forskning viser imidlertid, at man vanskeligt kan isolere problemet til at være et spørgsmål om individuelle karakteristika. eXbus forskningen står på skuldrene af den hidtidige forskning, og udvider spektret til også at omfatte andre og flere perspektiver end det, der som det mest udbredte, handler om at fokusere på træk hos enkeltindivider. I eXbus handler det om at pege på, at mobbefænomenet er en kompleks størrelse og derfor også nødvendigheden af at anvende og udvikle begreber og analysetilgange, der favner kompleksitet.

Nogle af de kræfter der især har eXbus teamets interesse, er den mobberamte klasses historie og den kultur, de normer og de sociale mønstre, der er udviklet der. Men det er også lærernes, skoleledernes og forældrenes praksisser og forståelser som kræfter der arbejder ind i og med-skaber mobbefænomenet. Det er også børnenes baggrund og historie og deres personhistorik, vi har interesseret os for. Det er klassens fyssiske rammer, de ny kommunikationsteknologier i form af mobiltelefoner og sociale netværkssider, og det er computerspil og typer af medieprodukter som børnene henter inspiration, normer og tolkningsrammer fra, som alt sammen er gjort til genstand for analyse.

Nogle af de grundlæggende mekanismer, vi har forsket i, handler om  social eksklusionsangst og om hvordan foragt og værdighed opbygges og nedbrydes i skoleklasser. Vi har blandt andet arbejdet med hvordan en individfokusering og en sanktionsreaktion ser ud til at hænge tæt sammen i de handleplaner som sættes i værk på skolerne. Vi har arbejdet med hvordan der i skole-hjem samarbejdet skabes afmagt, når forældre bestræber sig på at hjælpe deres børn (som de mener bliver mobbet). Og hvordan de involverede parter oplever begivenheder og disses årsager helt forskelligt. Vi har blandt andet arbejdet med definitioner af mobning, som har fokus på sociale processer og fremhæver begreber som inklusion-eksklusionsmekanismer, frygt, angst og andethed som væsentlige i grupperelationer. I teknologisk medieret mobning har vi særligt fokus på, hvordan positioner i mobbecases ikke altid er fordelt som hhv mobber, offer og bystander, men snarere kan forstås som forskudte positioner. Og tillige på hvordan en særlig usamtidighed viser sig, når teknologierne har agens og blander sig i mobbecases. Og ikke mindst har vi fokus på, hvordan erfaringer med mobning i barndommen trækker spor i voksenlivet. En regional survey om mobning blandt børn i skolen er blevet gennemført, og disse data behandles og analyseres i disse måneder.

Læs mere om delprojekterne i eXbus: