Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

Liste over publikationer og formidling – eXbus 2007 til 2016

Antologier og bøger

(Artikler fremgår af listerne nedenfor)

Hansen, Helle Rabøl (2015) Parentesmetoden: Tænkestrategier mod mobning. København: Dafolo Forlag.

Kofoed, Jette & Dorte Marie Søndergaard (red.) (2009): Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, Jette & Dorte Marie Søndergaard (red.) (2013): Mobning gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Robin May Schott and Dorte Marie Søndergaard (eds.) (2014): School Bullying; New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Konferencer arrangeret af eXbus

Re-thinking Bullying. A research conference. Danish Architecture Centre, Copenhagen, 2.-3. maj 2012. International Conference.

Mobning i Bevægelse. Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitektur Center, København, 22. oktober 2009. Dansk konference.

Halvdagskonference: Mobning Gentænkt. Institut for Uddannelse og Pædagogik, København, 4. februar 2013. Dansk konference.

Ph.d.-afhandlinger

Kaplan, Stine (2016) Når tiltag mod mobning virker modsat. School of Education, Aarhus Universitet. Forsvaret 13. september 2016

Stender, Kit (2015) Mobning i en børnehavesammenhæng. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet. Forsvaret 8. maj 2015

Dalum Christoffersen, Ditte (2014) Meningsfuldt skoleliv? Imellem faglige og sociale aktiviteter og engagementer. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet. Forsvaret 14. marts 2014.

Hansen, Helle (2011) Lærerliv og Elevmobning. Ph.d.-afhandling, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, (252 sider) forsvaret d. 23.11.2011.

Hein, Nina (2012) Forældrepositioner i Elevmobning. Ph.d.-afhandling, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, (207 sider) forsvaret 30.11.2012.

Peer reviewed internationale artikler (i journals og antologier)

Hansen, Helle Rabøl (2014) Sanctions against bullying and disruptions in school. In School bullying: new theories in context. Robin May Schott & Dorte Marie Søndergaard (eds.) Cambridge: Cambridge University Press: 241-266.

Hansen, Helle Rabøl; Henningsen, Inge; Kofoed, Jette (2014) When classroom culture tips into bullying. In School bullying: new theories in context. Robin May Schott & Dorte Marie Søndergaard (eds.). Cambridge: Cambridge University Press: 267-298.

Hansen, Helle Rabøl (2014):Victim, perpetrator and pupil: Teacher perspectives on peer bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Hansen, Helle Rabøl (2009): Victim, Perpetrator and Pupil – Teacher Perspectives on Peer Bullying. Conference Proceedings. AARE, International Education Research Conference. Australian Association for Research in Education. Canberra.

Hein, Nina (2017) New Perspectives on the positioning of parents in children’s bullying at school. British Journal of Sociology of  Education. Routledge.

Hein, Nina (2014): Parental positions in student bullying - production of powerlessness in home-school cooperation. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Henningsen, Inge, Jette Kofoed & Helle Rabøl Hansen (2014): Classroom culture and Bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Højgaard, Lis; Malou Juelskjær & Dorte Marie Søndergaard (2012): The ’WHAT OF’ and the ’WHAT IF’ of Agential Realism – In Search of the Gendered Subject, Kvinder, Køn & Forskning, 21(1-2): 67-80.

Højgaard, Lis & Dorte Marie Søndergaard (2011): Theorizing the complexities of discursive and material subjectivity: Agential realism and poststructural analyses, Theory & Psychology, 21(3): 338-354.

Kofoed, Jette (2014) Non-simultaneity in cyberbullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Kofoed, Jette, Valerie Walkerdine, Agnes Andenæs & Hanne Haavind (2012 in press): Intensity work. Re-addressing the concepts of virtuality and affectivity, Journal of Psycho-Social Studies.

Kofoed, Jette (2012 in press): Cyberbullying. In T. Teo (Ed.) Encyclopedia of Critical Psychology. New York: Springer Publications.

Kofoed, Jette & Jessica Ringrose (2012): Travelling and Sticky Affects: Exploring the meanings of sexualized cyberbullying through a Butlerian-Deleuzian-Guattarian lens, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 33(1): 5-20.

Kousholt, Kristine & Tine Basse Fisker (2015) Approaches to Reduce Bullying in Schools – A Critical Analysis from the Viewpoint of First- and Second-Order Perspectives on Bullying. Children & Society, 29(6): 593–603.

Mathiassen, Charlotte (2014): Traces of being bullied: ‘dynamic effectuality’. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Schott, Robin May (under submission): The Scale of Evil. In Shlomit Harrosh and Roger Crisp (eds.) Mind; Special Issue on Moral Evil in Practical Ethics.

Schott, Robin May (2017). “Bullying”. In International Encyclopedia of Ethics. Hugh LaFallotte, ed. Wiley.  

Schott, Robin May (2014): The Social Concept of Bullying: Philosophical Reflections on Definitions.  In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Schott, Robin May (2014): The Life and Death of Bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Schott, Robin May and Dorte Marie Søndergaard (2014): New Approaches to School Bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Silberschmidt Viala, Eva (2014): Is something wrong with me? A context-sensitive analysis of school bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge. Cambridge University Press.

Spears, B., Kofoed, Jette, A. Palermiti, M.G. Bartolo, A. Costabile (2011): Positive uses of social networking and ICTs: Youth voice perspectives. In Costabile, A. & B. Spears (eds). The impact of technology on relationships ineducational settings. New York: Routledge.

Søndergaard, Dorte Marie (2016) New materialist analyses of virtual gaming, distributed violence and relational aggression. Cultural Studies<->Critical Methodologies, 16(2): 162–172.

Søndergaard, Dorte Marie (2015) The Dilemmas of Victim Positioning. Confero, 3(2): 36-79.

Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (2014) New approaches to school bullying. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Søndergaard, Dorte Marie (2014) Social Exclusion Anxiety: bullying and the enactment of exclusion amongst children at school. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Søndergaard, Dorte Marie (2014) From standardized interventions to analytically informed, multi-perspective intervention strategies. In Schott, Robin May & Dorte Marie Søndergaard (eds.) School Bullying: New Theories in Context. Cambridge: Cambridge University Press.

Søndergaard, Dorte Marie (2013) Virtual materiality, potentiality and subjectivity: How do we conceptualize real-virtual interaction embodied and enacted in computer gaming, imagination and night dreams? Subjectivity, 6(1), 55-78.

Søndergaard, Dorte Marie (2012) Bullying and social exclusion anxiety in schools. British Journal of Sociology of Education, 33(3), s. 355-391. Online: / http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01425692.2012.662824

Søndergaard, Dorte Marie (2010): Peer bullying: anxiety of social exclusion in a real-virtually mediated school life. In AARE 2009 conference proceedings. Jeffery, P.L. (ed.), Deakin: Australian Association for Research in Education, (p. 1-3).

Viala, Eva Silberschmidt (2015) The fighter, the punk and the clown – how to overcome the position of victim of bullying? Childhood, 22(2): 217-230

Peer reviewed danske artikler (i tidsskrifter og antologier)

Hansen, Helle Rabøl ( 2016) "Du skal kysse toiletsædet" : - eller hvordan mobning kan forstås som ekstrem eksklusion. I Hamre Bjørn & Vibe Larsen (red.) Det tværprofessionelle som udfordring – at samarbejde om udsathed og inklusion. Frydenlund Academic.

Hansen, Helle Rabøl, Inge Henningen & Jette Kofoed (2014) Nye perspektiver på mobning. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51: 6-27.

Hansen, Helle Rabøl (2014) Fællesskabende didaktikker. I Nye perspektiver på mobning. Helle Rabøl Hansen & Dorte Marie Søndergaard (red.). Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51, 63-72.

Hansen, Helle Rabøl, Inge Henningsen & Jette Kofoed (2014) Mobning er magt: elevperspektiver på mobning. I Nye perspektiver på mobning. Helle Rabøl Hansen & Dorte Marie Søndergaard (red.) Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51, 6-27.

Hansen, Helle Rabøl & Søren Kjær (2014) Mobning i gymnasiet. Center for Rummelighed. http://rummelighed.org/mobning-gymnasiet/

Hansen, Helle Rabøl (2014) "Vi går langt for vores pals": om skolemodstand, fællesskabsforståelser og mobning. I Nye perspektiver på mobning. Helle Rabøl Hansen og Dorte Marie Søndergaard (red.). Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51.

Hansen, Helle Rabøl (2013): Jeg kan ikke se det: Lærerliv og mobning. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København. Hans Reitzels Forlag.

Hansen, Helle Rabøl (2012): (Be)longing - forståelse af mobning som længsler efter at høre til,Psyke & Logos, 32(2): 480-495.

Hansen, Helle Rabøl (2008): Rektorers forståelse av mobbing i skolen: en kommentar til artiklen,.Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 5-6: 461-462.

Hansen, Helle Rabøl (2009): Straf mod mobning og skoleuro. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Hansen, Helle Rabøl & Inge Henningsen (2010): Lærerforståelser om elevmobning: en lærersurvey, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 47(1): 3-21.

Hansen, Helle Rabøl, Inge Henningsen & Jette Kofoed (2012): Skoleklassekultur og mobbemønstre, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 49(6) 445-454.

Hansen, Rabøl Helle, Inge Henningsen & Jette Kofoed (2013): Når skoleklassekultur tipper over i mobning. I Jette Kofoed og Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Hein, Nina (2014) Andre blikke på forældres positioner i børns mobning. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51(1): 60-75.

Hein, Nina (2014) Skakmat: forældrepositioner i skole-hjem-samarbejdet omkring mobning. / Hein, Nina. I: Nye perspektiver på mobning. Helle Rabøl Hansen; Dorte Marie Søndergaard (red). Skolepsykologi. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift; 51, s 56-62. 

Hein, Nina (2009): Forældrepositioner i elevmobning - afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Hein, Nina (2009): Komplekse konstitueringer af ansvar, sandhed og mulighedsbetingelser i et skole/hjem-samarbejde om mobning. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Hein, Nina (2012): Forældre på banen. Upubliceret manus. (indgår i ph.d.-afhandling)

Hein, Nina (2012): Nye perspektiver på forældre som aktører i børns mobning i skolen. Upubliceret manus. (indgår i ph.d.-afhandling)

Henningsen, Inge (2009): Sammenhænge mellem mobning, barndomserfaringer og senere livskvalitet. I Kofoed, Jette og Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Henningsen, Inge og Jette Kofoed (2011): ”Fuck dig, din lille %&&/¤ …” Danske tal fra en praksisundersøgelse om digital mobning, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 59( 4): 75-83.

Højgaard, Lis & Dorte Marie Søndergaard (2010): Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning. I Brinkmann, Svend og Lene Tanggaard (red.) Kvalitative metoder. En Grundbog. København: Hans Reitzels Forlag (315-339).

Kofoed, Jette (2013): Affektive rytmer. Spektakularitet og ubestemmelighed i digital mobning. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, Jette (2011): Etnicitet, race, nationalitet, tosproget – hvad taler vi om? I Anne Holmen et al. (red.) Tosprogethed i Danmark 1985-2010. Københavnerstudier i tosprogethed. Vol 61, København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Kofoed, Jette (2009): Genkendelser af digital mobning: Freja vs Ronja vs Arto vs Sara vs Emma. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, Jette & Dorthe Staunæs (2013 in press): En affektiv affære. Etik, forskerpositionering og forskningsfelters normativitet. I Lene Tanggaard et al. (red.) Konflikt i kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag.

Kousholt, Kristine & Fisker, Tine Basse (2012): Mobning og børns fællesskaber - et narrativt review over international forskning i mobning. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 4.

Mathiassen, Charlotte (2011): Etik som praktisk viden i kontekst, Nordiske Udkast, 38(1-2): 24-38.

Mathiassen, Charlotte (2013): Mobningens spor- en analyse af virkningsforhold. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Myong, Lene & Dorte Marie Søndergaard (2013): Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Schott, Robin May (2013): Mobning: Et spørgsmål om liv og død. Translated by Lene Waage Petersen. I Jette Kofoed and Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Schott, Robin May (2009): Mobning som Socialt Begreb: Filosofiske Refleksioner over Definitioner. Translated by Tom Havemann. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Silberschmidt Viala, Eva og Charlotte Mathiassen (2009): Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv. I Jette Kofoed og Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Silberschmidt Viala, Eva (2013): Er det mig, der er noget galt med? I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Staunæs, Dorthe & Jette Kofoed (2013 in press): Hvilke sanser og affekter kan man regne med? I Lene Tanggaard et al. (red.) Konflikt i kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag.

Lykke, Fie & Dorte Marie Søndergaard (2014) Mobning i gymnasiet: et underbelyst felt. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51 (Den Blå Serie) (31): 28-49.

Søndergaard, Dorte Marie (2013) Den distribuerede vold: Om computerspil, mobning og relationel aggression. I Kofoed, Jette & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Myong, Lene & Dorte Marie Søndergaard (2013) Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed. I Kofoed, Jette & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Søndergaard, Dorte Marie (2013): Den distribuerede vold. Om computerspil, mobning og relationel aggression. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning Gentænkt. København: Hans Reitzels Forlag.

Søndergaard, Dorte Marie (2011): Mobning, mobbefryd, humor og fællesskab. I Elsebeth Jensen & Svend Brinkmann (red.) Fællesskab i Skolen. Udfordringer og Muligheder. København: Akademisk Forlag.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Mobning og social eksklusionsangst. I Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.) Mobning. Sociale Processer på Afveje. København: Hans Reitzels Forlag.

Søndergaard, Dorte Marie (2008): Offerpositionens dilemmaer: Om undvigelse af offerpositionering i forbindelse med mobning og anden relationel aggression. I Karin Lützen et al. (red.) På Kant med Historien. København: Museum Tusculanums Forlag.

Engelske og danske ikke-peer reviewed artikler i journals/tidsskrifter og antologier

Hansen, Helle Rabøl (2012): Mads, mobning og skoleklassen som mikrosamfund. I Ole Løw et al. (red.) Psykologi for lærerstuderende og lærere.  København: Akademisk Forlag.

Hansen, Helle Rabøl & Inge Henningsen (2010): Straf dur ikke: Pædagoger og lærere har forskellige forståelser af elevmobning. Vera: tidsskrift for pædagoger, 51: 24-31.

Henningsen, Inge, Helle Rabøl Hansen & Dorte Marie Søndergaard (2010): Hvad måler Campbell Collaboration? En Kritisk Kommentar til Rapporten: ’School Based Bullyilng and Victimization’. www.exbus.dk, 1-9.

Henningsen, Inge (2010): Mobning og voksenliv, Skolen, februar: 27-30.

Henningsen, Inge (2011): Mobning i et livslinjeperspektiv - resultater fra Vestegnsundersøgelsen 2009-10. I Skolen i morgen,10.

Henningsen, Inge (2011): Resultater fra Vestegnsundersøgelsen 2009-10. eXbus Arbejdspapir 1/2011.

Kofoed, Jette (2012): En emotionel affære – unge, teknologier og sociale relationer. I Stouby, Henny (red.) Sociale netværkssider som tekst og kontekst. Århus: Via Systime.

Kofoed, Jette & Dorte Kousholt (2011): Multiple etiske udfordringer, Nordiske Udkast, 1-2: 1-8.

Kofoed, Jette (2010): Et liv med teknologier. Tidsskriftet VERA, 51: 12-18.

Kofoed, Jette (2009): Governing emotional evaluations in activities recognized as cyberbullying. In Bartolomeo Sapio, Leslie Haddon, Enid Mante-Meijer, Leopoldina Fortunati, Tomaz Turk, Eugène Loos (eds.) The Good, The Bad and The Challenging. Conference proceedings, COST OFFICE, 2: 1048-1055.

Mathiassen, Charlotte (2011): Mobning i barndommen - brændstof i organisering af voksenlivet, Psykologisk Set, 28(83): 5-15.

Nørgaard, Susanne (2008): Børn og digitale medier - A state of the art. www.exbus.dk (Nørgaard har været videnskabelig assistent for eXbus)

Nørgaard, Susanne (2008): Cyberbullying - A state of the art. www.exbus.dk (Nørgaard har været videnskabelig assistent for eXbus).

Schott, Robin May (2012): Extreme and Ordinary Harms. In Nadja Tham (ed.) Makten över tanken – en fråga om kön. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Schott, Robin May (2012): Towards a Social of Bullying. In Carrie B. Fitzgerald and Laura M. Gerace (eds.) Exploring Bullying: An Assault on Human Dignity. e-book, Vol. 187 of Critical Issues series. https://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/hostility-and-violence/bullying-an-assault-on-human-dignity

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Anders og vandslangen – mobning og kompleksitet, Psykologisk Set, 26: 13-25.

International conference papers

Hansen, Helle Rabøl (2012): (Be)longing – bullying seen as longing for belonging. Paper at Re-thinking Bullying. A Research Conference. eXbus. Copenhagen. May 2.-3.

Hansen, Helle Rabøl (2012): From “Lord of the Flies” to longing for belonging. Paper presented at NERA, The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association. March 08.-10.

Hansen, Helle Rabøl (2011): Mixed Methods and beyond – in Bullying research. Paper together with Inge Henningsen at 7’th Qualitative Inquiry Conference, University Of Illinois Urbana-Champaign, USA. May 18.-21.

Hansen, Helle Rabøl (2008): Contrasting views on bullying in schools. Paper at Ecologies of Diversities: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms. ISCAR Conference. San Diego. August 9.-13.

Hansen, Helle Rabøl (2009): Victim, Perpetrator and Pupil - Teacher Perspectives on Peer Bullying. Paper at AARE, International Education Research Conference. Australien Association for Research in Education.  Canberra. November 29. - December 3.

Hein, Nina (2011): Mapping the Intra-actional becoming of Subjects and Truths in Cases of Bullying in School Paper at the 7’th Qualitative Inquiry Conference, Illinois, USA, May.

Hein, Nina (2011): Children’s well-being as `boundary object´ between parents and school. Paper at the 8´ERNAPE (European network about parents in education) Conference. Milano. June.

Hein, Nina (2012): Intra-acting forces in parents’ impact on children’s bullying. Paper at eXbus conference Re-thinking Bullying. Copenhagen. May 2.-3.

Henningsen, Inge (2009): Childhood experiences, bullying and quality of adult life.Paper at AARE International Education Research Conference, Canberrra, Australien. November 29. – December 3.

Henningsen, Inge (2011): Mixed methods – and beyond – in bullying research. Paper at the Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. May 18.-21.

Inge Henningsen (2012): Classroom Culture and Bullying. Paper at eXbus conference Re-thinking Bullying. A research conference. Danish Architecture Centre, Copenhagen, May 2.-3.

Henningsen, Inge & Jette Kofoed (2012): Class culture, anxiety and bullying. Paper at NFPF/NERA's 40th Congress. Copenhagen.

Kofoed, Jette (2012): Classroom Culture and Bullying. Paper at NFPF/NERA’s 40th Congress. Copenhagen.

Kofoed, Jette (2012 ): Affective rhythms. Paper at eXbus’ conference ‘Re-thinking bullying’, Danish Centre for Architecture, Copenhagen, May 2-3.

Kofoed, Jette (2012): Saturated knowledge: affective rhythm as a productive analytical concept? Paper at Conference: Knowing and Not Knowing: Thinking psychosocially about learning and resistance to learning.   Institute of Education, London, UK. December 17.-18.

Kofoed, Jette (2012): Affective rhythms: becoming, social media, and education. Poster at the International Conference on Cyberbullying, COST IS0801. Sorbonne, Paris, June 28.-30.

Kofoed, Jette (2012): Affective rhythms in processes of inclusion and exclusion in education. Paper atNFPF/NERA’s 40th Congress: Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context.

Kofoed, Jette (2011): Processes of Inertia – and transformative becoming. Paper at the Closing Conference. Center for Advanced Study, Oslo, June.

Kofoed, Jette (2011): Affect and subjectivity: using the work of Deleuze and Guattari to investigate subjective becoming. Paper presented together with Agnes Andenæs, Hanne Haavind & Valerie Walkerdine at The Fourth Conference of the Psychosocial Studies Network. “Affect, subjectivity and social order/disorder”. University of Brighton, June.

Kofoed, Jette & Jesica Ringrose (2011): Ambiguous tales and affectivity in cases of sexual cyberbullying (invited presentation), Vulnerable Selves – Disciplining Others, ESRC seminar series, Birkbeck College, London, UK. November 11.

Kofoed, Jette (2010): Displaced and fixed affects: Re-thinking the meanings of sexualized cyberbullying among teenagers. Paper presented with Jessica Ringrose. International conference: Affective fabrics of digital cultures: feelings, technologies, politics, The University of Manchester, June, 2010 

Kofoed, Jette (2010): Processes of inertia. Paper at the Kick off conference for the project: Personal development and socio-cultural change, Center for Advanced Study, Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo. August 20.

Kofoed, Jette (2010): Non simultaneity in cyberbullying. Poster presented at the conference: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies, Firenze, October.

Kofoed, Jette (2009): Positioning in cyber bullying. Paper at the Unit for School and Family Studies, Department of Psychology, Goldsmiths, University of London, March 16.

Kofoed, Jette (2009): Messy positioning in cases recognized as cyber bullying. Paper presented at Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London, March 17. Seminar series.

Kofoed, Jette (2009): Governing emotional evaluations in activities recognized as cyber bullying. Paper at A Transdisciplinary Conference, organised by COST Action 298: Participation in the Broadband Society, Copenhagen, Denmark, May 13.-15.

Kofoed, Jette (2009): Plateaus of confusion: Blurred belongings and analytical annoyance in cyberbullying. Paper at the 7th European Feminist Research Conference, Utrecht, The Netherlands, June 4.-7.

Kofoed, Jette (2008): Vital (non)virtuality: Circulation of pain in virtual and non-virtual contexts of bullying. Paper at  the 7th Conference of the Discourse, Power, Resistance Series, Manchester Metropolitan University, March.

Mathiassen, Charlotte (2012): Traces of bullying. Paper at NFPF/NERA’s 40th Congress: Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context. Copenhagen.

Mathiassen, Charlotte (2012): Remembering being bullied – traces into adulthood.  Paper presented at eXbus’ conference ‘Re-thin king bullying’, Danish Centre for Architecture, Copenhagen, May 2-3.

Schott, Robin May (2012): The Scale of Evil. Paper at Re-thinking Bullying, eXbus research conference, Danish Architecture Center, May 2.-3.

Schott, Robin May (2012): The Scale of Evil. Paper at the Conference on ‘Moral Evil in Practical Ethics’, Oxford University, January 22.

Schott, Robin May (2012): The Scale of Evil. Lecture at The University of Queensland, Australia. December 7.

Schott, Robin May (2012): The Scale of Evil. Keynote, European Federation of Psychology Teachers Association, Copenhagen, April 20.

Schott, Robin May (2011): Violent Bullying Encounters: Theoretical Perspectives. Paper at the Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois Champagne-Urbana, May 20.

Schott, Robin May (2010): The Social Concept of Bullying. Paper at the 2nd Global Conference on Bullying and the Abuse of Power, Prague, Nov. 9.

Silberschmidt Viala, Eva (2012): ‘Is something wrong with me?’ A context-sensitive analysis of school bullying. Paper presented at eXbus’ conference ‘Re-thinking bullying’, Danish Centre for Architecture, Copenhagen, May 2.-3.

Silberschmidt Viala, Eva (2012): A context-sensitive analysis of the relationship between children’s individual abilities and upbringing and bullying. Paper at NFPF/NERA’s 40th Congress: Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context. Copenhagen

Silberschmidt Viala, Eva (2011): What do the parents’ say? Immigrant parents’ perspectives on the collarboration between home and school. Paper at a conference organized by Centre for Parenting Culture Studies: Monitoring Parents: Science, evidence, experts and the new parenting culture, University of Kent, September 13.-14.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Bringing Bodies, Imagery, and Subjectification together in Analytical Approaches to Complex Social Phenomena and Gendered Entanglement. Paper at the conference ‘Gender and Sexualities: Revisioning Drug and Alcohol Research’ organized by Center for Alcohol and Drug Research, Aarhus University, October 10.-12.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Framework and New Conceptualisations. Opening Paper at the eXbus-conference: Re-thinking Bullying. A research conference. Danish Architecture Centre, Copenhagen, May 2.-3.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Real-virtual relational practices among children – bullying, computer gaming, and imagery. Paper at the eXbus-conference: Re-thinking Bullying. A research conference. Danish Architecture Centre, Copenhagen, May 2.-3.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Virtual materiality, potentiality and gendered subjectivity: How do we conceptualize real-virtual interaction embodied and enacted in computer gaming, imagery and night dreams? Paper at Feminist Materialisms: Gender, Nature, Body, Materiality, Copenhagen, April 27.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Defining bullying - an analytic approach to relational practices and social processes among children. Paper at NERA: Nordic Educational Research Association 40th Conference, Copenhagen, March 8.-10.

Søndergaard, Dorte Marie (2011): Virtual materiality. Paper at the ISCAR Conference Rome, September.

Søndergaard, Dorte Marie (2011): Bullying as an effect of intra-active material?discursive forces, anxiety of social exclusion and strategies of soothing by contempt?production. Paper at the 7th International Congress in Qualitative Inquiry på University of Illinois at Urbana-Champaign, May 18.-21.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Peer Bullying – Anxiety of Social Exclusion in a Real-Virtual Mediated School Life. Paper at AARE International Education Research Conference, Canberrra, Australien. November 29. – December 3.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Virtual embodiment and real life imagery – processes of subjectification across real and virtual agencies. Paper at the 7th European Feminist Research Conference, Uthrecht, The Netherlands. June 4.-7.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Studying Matter-Discourse Empirically. Paper at the Feminist Research Methods – and International Conference, Stockholm, February 4.-6.

Søndergaard, Dorte Marie (2008): Computer Games and their Material-Discursive Enactments of Subjectivities and Agency among Children in Bullying Context. Paper at the Discourse, Power, Resistance Conference 7: Cultures in Resistance. Manchester Metropolitan University, March 18.-20.

Søndergaard, Dorte Marie (2008): Bullying: Intra-Active Enactments of Exclusion Practices in School Culture. Key note paper for the The 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus, Denmark, August.

Danske og nordiske konference papers

Hansen, Helle Rabøl (2011): Lærere som medspiller og modspiller i mobning. Oplægsholder på TrygFondens, Debatmøde, Cinemateket, København. 01.07.

Hansen, Helle Rabøl (2009): Lærere og pædagoger som med- og modspiller i (børns) mobning. Workshopsoplæg ved ”Nej til mobning – ja til trivsel” konference. MaryFonden & Red Barnet. Kolding, 04.09. og DGI-Byen. 09.09.

Hein, Nina (2009): Mit barn bliver mobbet. Om afmægtiggørende dynamikker i skole/hjem-samarbejdet om mobning. Oplæg på ”Nej til mobning – ja til trivsel” konference. MaryFonden & Red Barnet. Kolding, 04.09. og DGI-Byen. 09.09.

Hein, Nina (2009): Forældrefigurer i elevmobning - om afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet om mobning. Paper på eXbus konference: Mobning i bevægelse - Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitekturcenter, København. 22. oktober.

Inge Henningsen (2009): Barndomserfaringer, mobning og livstilfredshed. Paper på eXbus konference: Mobning i bevægelse - Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitekturcenter, København, 22. oktober.

Kofoed, Jette (2010): Mobile affekter: misundelse i/gennem telefonen. Paper på Årskonference for Kønsforskning, Syddansk Universitet, april.

Kofoed, Jette (2009): Hvem har mig egentlig i hånden? Mobiltelefoner, mobning og forskudte positioner. Paper på eXbus konference: Mobning i bevægelse. Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitekturcenter, København, 22. oktober.

Schott, Robin May (2009): The Social Concept of Bullying; Philosophical Reflections on Definitions. Paper påMobning i Bevægelse: Perspektiver, Praksisser, Positioner. Paper på eXbus konference: Mobning i bevægelse - Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitekturcenter, København, 22. oktober.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Voldelige computerspil, mobning og ekstrem eksklusion. Forelæsning på Høgskolen i Finmark, Norge, 1. november.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Analytiske søgepraksisser i empirisk kønsforskning – inspireret af Butler og Barad. Staff seminar på Høgskolen i Finmark, Norge, 1. november.

Søndergaard, Dorte Marie (2012): Den distribuerede aggression: Om mobning, vold og aggression i børns hverdagsliv med virtuelle engagementer. Paper på Barn og unge på Tvers, Høgskolen i Oslo og Akershus konference, september 2012, Oslo.

Søndergaard, Dorte Marie (2010): Konstituering og destabilisering af børnefællesskaber i mobberamte kontekster. Foredrag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Februar.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Mobbning i en virvel av många konstituerande krafter. Paper på konferencen: Mobbing bland barn och unga – aktuell forskning och metoder i Norden. Göteborgs Stad Social Resursförvaltning, Göteborg, Sverige. May 28.

Søndergaard, Dorte Marie (2009): Mobning og Social Angst – Nye Tænketeknologier. Paper på eXbus-konferencen: Mobning I Bevægelse. Perspektiver, praksisser, positioner. Dansk Arkitektur Center, København, 22. oktober

Eksempler på kronikker, kommentarer, småartikler i fagblade og andre skrifter af populærformidlende art

Hansen, Helle Rabøl (2011): Fællesskabende didaktik: et forslag til et begreb, der samtænker antimobning, undervisning og fællesskab.Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10): 10-15.

Hansen, Helle Rabøl (2011): Nye forskningsforståelser af skolemobning (leder). Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10): 1.

Hansen, Helle Rabøl (2010): Mobning. Netpublikation. I: netdoktor.dk.

Hansen, Helle Rabøl (2008): I don't like mondays. Kronik. I: Dagbladet Information; 23. februar 2008.

Hansen, Helle Rabøl (2008): Mobning: Store skoler ikke værre end små. Analyse. I: Politiken; 29. september 2008. s. 8.

Hansen, Helle Rabøl (2008): Drengen med de korte ben. I: Psykiatri Information, no. 1, 2008: 15-18.

Hansen, Helle Rabøl (2007): I don't like mondays. I: Folkeskolen (bagsmækken), 124(14), 11.05.

Hansen, Helle Rabøl (2007): Når medlidenhed sættes på standby. I: FOA-bladet, 11: 34-35.

Hein, Nina: Skolens automatreaktion: Mobbede børns forældre overreagerer. Bagsidekommentar, magasinet Skolebørn, oktober, 2010.

Hein, Nina (2011): Afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet omkring mobning. Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10).

Mathiassen, Charlotte (2011): Mobning i barndommen - erindringsspor i voksenlivet. Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10).

Schott, Robin May (2011): ’Mobning som socialt begreb’. I Skolen i Morgen; Tidsskrift for Skoleledere, oversat af Lene Waage Petersen. Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10),6-7.

Søndergaard, Dorte Marie (2011): Mobning – fra afretning af enkeltindivider til reparation af sociale fællesskaber. Skolen i Morgen. Tidsskrift for Skoleledere 14(10), 2-6.

Liste over publikationer - eXbus 2017-2020

Hein, Nina & Dorte Marie Søndergaard (2020). Poststructuralist and new-materialist approaches to analyses of bullying among children. In D. Leahy et al. (Eds.). Social Theory and Health Education - Forging New Insights in Research. London and New York: Routledge. pp. 56-71.

Kofoed, Jette and Elisabeth Staksrud (2019) ‘We always torment different people, so by definition, we are no bullies’ : the problem of definitions in cyberbullying research. New Media & Society, 21(4), 1006-1020.

Kofoed, Jette and Paul Stenner (2017) Suspended liminality: vacillating affects in cyberbullying/research. Theory & Psychology, 27(2): 167-182.

Schott, Robin May and Dorte Marie Søndergaard (2021) The social turn in bullying research.

In Peter Berg and James O’Higgins Norman  (Eds.) New International Handbook on Bullying. Wiley-Blackwell. Vol.2, cpt. 40.

Schott, Robin May (2018) Is Bullying Evil. In Shlomit Harrosh and Roger Crisp (Eds.) Moral Evil in Practical Ethics. Routledge.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Bullying, Genealogy of the Concept. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 1: 165-167.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Bullying. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 1: 162-165.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Bullying and Parents. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 1: 167-169.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Bullying and Teachers. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 4: 169-170.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Bullying in School. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 1: 170-171.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Cyberbullying. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 2: 585-587.

Søndergaard, Dorte Marie (2020) Social Exclusion and Bullying. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Cook, D. T. (red.). Thousands Oaks, California: SAGE Publications, Vol. 4: 1463-1464.

Søndergaard, Dorte Marie and Helle Rabøl Hansen (2018). Bullying, social exclusion anxiety and longing for belonging. Nordic Studies in Education, 38(4): 319–336.

Søndergaard, Dorte Marie (2017) The thrill of bullying. Bullying, humor and the making of community. Journal for the Theory of Social Behavior. 48(1): 48-65. DOI: 10.1111/jtsb.12153

DANSK

Hansen, Helle Rabøl & Jens Christian Nielsen (2020) Forståelser af mobning har rykket sig: Lærere og skolepædagogers perspektiver på skolemobning og skoleensomhed. Kognition and Paedagogik, 30(4).

Hansen, Helle Rabøl (2020) "Jeg kan ikke se det": Om elevmobning og lærerblindhed. APROPOS, 1(1).

Hansen, Helle Rabøl & Jens Christian Nielsen (2020). Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen - en undersøgelse i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger. https://www.maryfonden.dk/files/Mary%20Fonden_Rapport%20-%20Forst%C3%A5elser%20af%20mobning%20og%20ensomhed%20i%20grundskolen_10-03-2020.pdf

Hansen, Helle Rabøl (2018) Mobning. Pædagogisk rækkevidde. Århus Universitetsforlag.

Hansen, Helle Rabøl (2017) Det nye mobbesyn. I Vibeke Nørgaard (red.) Mobning: Viden og værktøj for fagfolk. Akademisk Forlag, 2017.

Nina Hein (2017) Et fælles ansvar. I Vibeke Nørgaard (red.) Mobning: viden og værktøjer for fagfolk. København: Akademisk Forlag, 2017. s. 120-145.

Kofoed, Jette og Helle Rabøl Hansen (2018) Skolesorg: død, zombier og kroppe i hardcore mobning. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1: 76-85.