Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Filosofisk perspektiv

 

Filosofiske betragtninger om mobning

 v/ professor Robin May Schott

De sidste 30 års forskning i mobning har overvejende været varetaget af psykologer, der har fokuseret på individuel psykologi. I den senere tid er socialpsykologer og sociologer også kommet på banen og har studeret mobning som en gruppeproces. Jeg vil udforske de specifikt filosofiske bidrag til forståelsen af mobning som en gruppeproces.

Min forskning er koncentreret om fire områder: 1) Hvad er mobning? Jeg vil udfordre det fremherskende fokus på forsætlig fortræd og asymmetriske magtrelationer og udvikle en definition på mobning, der fremhæver gruppens rolle og de institutionelle, diskursrelaterede og subjektive relationer. 2) Er begrebet ondskab, der er blevet studeret i forbindelse med grusomhed i stor skala, relevant for at forstå mobning? Jeg vil fremhæve den rolle og de begrænsninger, der ligger i begreberne gerningsmand, offer og tilskuer. 3) Er der en skarp grænse mellem mobning på den ene side og vold og chikane på den anden? Jeg vil undersøge den gråzone, disse begreber befinder sig i. 4) Hvilke følelser er de fremherskende i mobning? Jeg vil undersøge den rolle, som skam, had og ydmygelse spiller i disse processer.