Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lærerperspektiver

 

Lærerperspektiver om elevmobning

v/ ph.d.- stipendiat Helle Rabøl Hansen

Hvordan produceres mobbeforståelser på lærerværelset, og hvilken betydning har disse forståelser for skabelse, vedligeholdelse og opløsning af systematiske eksklusionsprocesser mellem eleverne?

 Projektet diskuterer mulige sammenhænge mellem på den ene side fremherskende børnesynsdiskurser på lærerværelset, og på den anden side læreres måder at interagere med eleverne på, når det handler om mobning. Udgangspunktet er, at mobbeforståelser og børnesynsdiskurser produceres gennem forskellige meningsdannelse processer. Udfra et kontekst perspektiv følges disse meningsdannende processer.

Lærerværelset er valgt som strategisk empirisk nedslagspunkt, da det formentlig udgør det centrale mødested for kollegial og faglig udveksling, formelt og uformelt lærere imellem.
Via metodeflerhed studeres lærerværelseskulturen og lærerne følges ud i klasserummene og til skole og hjem dialoger.  Ca. 10 lærerværelser inddrages i projektet. Her gennemføres en kvantitativ undersøgelse, der følges op med kvalitativt feltarbejde på to af de 10 lærerværelser. I feltet indsamles data i form af interviews, deltagerobservation og indsamling af skriftligt materiale.