Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forældrepositioner

 

Forældrepositioner i børns mobbemønstre - abstract

v/ p.hd.- stipendiat Nina Hein

Hvad sker der i en forældregruppe, når mobning bliver et problem i børnenes klasse? Hvilke tanker, forestillinger og forholdemåder sættes i gang blandt forældrene?

Hvilke subjektpositioner gøres tilgængelige forældrene imellem, og hvordan etableres og forhandles f.eks. magt- og ansvarspositioner, legitimitet, m.m.? I dette projekt rettes fokus mod forældrene og den måde de oplever, taler om og handler på i forhold til mobning i deres børns klasse, og hvordan de herigennem bidrager til mobningens opløsning, vedligeholdelse eller produktion.

Projektet undersøger således de betydningsskabende processer, der i forbindelse med mobning foregår blandt forældre, men også, hvad forældrenes betydningsproduktion betyder for eleverne i deres forståelser og konkrete forholdemåder.

Projektet er primært empirisk, og tager sit teoretiske afsæt i kulturpsykologisk og diskursanalytisk tænkning. Undersøgelsesdesignet baserer sig på deltagerobservation og kvalitative interview rundt om konkrete mobbecases; forældre, elever og enkelte lærere følges og interviewes.