Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mobbemønstre

 

Mobning, computerspil og subjektiv tilblivelse

v/ professor Dorte Marie Søndergaard

Den grundlæggende ide i projektet er at undersøge de mange kræfter, der er med til at skabe mobbepraksisser – det vil sige kræfter af både diskursiv, materiel, teknologisk og subjektiv art. Et særligt fokus gælder interaktionen mellem virtuel leg, medieprodukter og børnenes øvrige hverdagspraksisser i skole, med hinanden og omgivende voksne. Nogle af de virtuelle praksisser og medieprodukter, der har en fremtrædende plads i børnenes liv, er f.eks. film (splatterfilm, actionfilm, romantiske film), computerspil (skydespil og fantacy spil) og TV-programmer (reality-shows og teen-soaps). Produkterne leverer inspiration til tolkningspraksisser, subjektpositioner, og relateringsformer og fungerer for spillenes vedkommende også som øvelsesrum for social og subjektiv positionering samt materiel-teknologisk håndtering.

Spørgsmålet er, hvordan de tilbud om handlemønstre, identiteter og relateringspraksisser, som medieprodukterne leverer, interagerer med de øvrige kulturelle og materielt-teknologiske redskaber, der er tilgængelige for børnene – og hvordan særlige interaktioner fænomenerne imellem genererer mobbepraksisser.

Projektet beskæftiger sig også med den funktion, som humor indtager i disse processer. Spørgsmål om betydningen af køn er ligeledes gennemgående. Ligesom spørgsmål knyttet til den kropsliggørelse af erfaring, der sker i interaktionen mellem virtuel og real virkelighed har en central placering – knyttet til betydningen for børnenes forestillinger og fantasier i og omkring mobbepraksisser.

I projektet anvendes interview, deltagerobservation og medie- og teknologianalyse. Det empiriske fokus rettes mod 10-15-årige elever, særligt drenge, fra forskellige skoler og fritidsklubber i Danmark.