Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Helle Rabøl Hansen

 


 

Straf mod mobning og skoleuro

Af Helle Rabøl Hansen

I: Mobning. Sociale Processer på Afveje, Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.), Hans Reitzels Forlag, København: 2009
 
 
En handleplan mod mobning der er bygget op omkring en problemforståelse af mobning, som placerer årsagen til mobbehandlingen i børns personlighedsstrukturer, lægger op til straffende sanktionstiltag.

Sanktionsvejen, der starter som korrigerende samtaler, strammes med fratagelse af privilegier for dernæst at lede videre over sygeliggørelse og egentlig kriminalisering.

Sanktionstænkning som antimobberedskab kan blive så besnærende, at den i pressede skolemiljøer flyder over og tages i anvendelse overfor andre forstyrrende fænomener i miljøet som f.eks. støj og uro i klasserne. Hjemlen til at anvende sanktion mod mobning glider dermed over til også at blive hjemmel til at anvende sanktion for at opnå mere orden i bredere forstand.