Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Antologi indledning

 


 

Indledning: Mobning. Sociale Processer på Afveje

Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.)
259 sider, Hans REitzels Forlag, København: 2009

Hvorfor opstår der mobning i nogle skoleklasser? Hvordan forstår børn mobning, og hvad gør de, når de bliver involveret i mobbehandlinger? Hvordan forstår forældre, lærere og skoleledere det, der sker, og hvordan tager deres reaktioner og interaktioner form i mødet med børnenes og andre voksnes oplevelser af det, der foregår?

Har mobning ændret karakter, siden forældre og bedsteforældre gik i skole? Har mobning ændret sig i og med de nye digitale kommunikationsteknologier? Hvad er i det hele taget mobning for et fænomen?

Denne antologi præsenterer den nyeste danske forskning om mobning i skolen. Bogen tilbyder en række redskaber, som kan bruges til at overveje hidtidig forskning og praksis med, og den tilbyder nye tænketeknologier at udvikle forståelser og interventionsformer fra.

Mobning - sociale processer på afveje har som fælles udgangspunkt, at der er mange forskellige kræfter involveret, når der opstår mobning i en børnegruppe.

Mobning ses ikke som et individualiseret fænomen, som fx et spørgsmål om særlige personlighedsstrukturer eller særligt onde børn. I stedet forstås mobning som en forlængelse af den sociale eksklusionsangst, der udvikler sig i sociale sammenhænge.

Nogle af de kræfter, der er involveret, handler om kommunikationsteknologier i form af mobiltelefoner, chat sites o.lign.

Nogle handler om læreres og forældres indflydelse på børnegruppens sociale interaktion. Nogle har med børnenes mediebrug at gøre. Og med den historie børnene og gruppen spejler de aktuelle begivenheder i.

Men ingen af kræfterne er alene om at igangsætte mobning. Mobning opstår i uheldige interaktioner mellem de forskellige former for indflydelse, som disse kræfter gør gældende.

Mobning- sociale processer på afveje henvender sig til forskere og studerende på mellemlange og videregående uddannelser, interesserede embedsmænd og politikere samt til dem, der på forskellig vis er involveret i skoleliv.